Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, to na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 2-4 tejże ustawy.

2. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania product. Kupujący nie musi podawać przyczyn odstąpienia.

3. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od daty otrzymania produktu, które należy przesłać na adres siedziby firmy ul. Legionowa 9/1 lok.123 w Bialymstoku (15-281) listem poleconym, bądź droga mailową na adres info@decorusboutique.com . Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem – liczy się data stempla pocztowego.

- wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia kupującego oraz Sklepu podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym.

5. Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu.

6. Zwrot odbywa się na koszt Klienta (tzw. koszt wysyłki zwrotnej, kiedy Klient odsyła zakupiony towar do sprzedawcy). Zwracany towar nie może być używany, ani w żaden sposób zniszczony.

7. Pieniądze (tj. cena za sam produkt oraz koszt wysyłki towaru do Klienta) zostaną zwrócone niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

- Sprzedawca (tj. Sklep) nie musi zwracać żadnych dodatkowych kosztów powstałych w wyniku tego, że Klient „wyraźnie wskazał inny sposób dostawy niż najtańsza dostawa standardowa”. Oznacza to, że Sklep nie musi zwracać dopłat za dostawę ekspresową.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel