Regulamin

REGULAMIN SKLEPU DECORUS  

UWAGA: Produkty oferowane do sprzedaży przez DECORUS Izabella Kazberuk są wykonywane ręcznie, mogą się minimalnie różnić w kolorystyce pokazywanej na zdjęciach, ponieważ software, przeglądarki albo nawet same komputery nie są w stanie oddać rzeczywistych kolorów.    

I.               Wstęp

1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym Decorus Izabela Kazberuk (zwanym dalej „Decorus Boutique”).

2.     Sklep dokonuje sprzedaży osobom fizycznym (które ukończyły 13 lat - art. 11-24 Kodeksu cywilnego - jeżeli ten warunek nie jest spełniony umowa jest niewiążąca) i podmiotom gospodarczym (zwanym dalej „Klientami”).

3.     Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Treść Regulaminu stanowi integralną część umowy pomiędzy właścicielem Sklepu a Klientem korzystającym z jego usług.

4.     Sklep internetowy Decorus Boutique, działa pod adresem http://www.decorusboutique.com i prowadzony jest przez firmę Decorus Izabela Kazberuk z siedzibą w Białymstoku ul. Legionowa, nr 9/1, lok. 12; działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5423274888 ; REGON: 36721682

5.     Sklep prowadzi sprzedaż swoich towarów wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

6.     Zamówienia przyjmowane są przez stronę http://www.decorusboutique.com. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w dni wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r. Nr 4, poz. 28 ze zm.), będą realizowane następnego dnia roboczego. Sklep Decorus Boutique nie realizuje zamówień w następujące dni:

  • w  Nowy Rok
  • pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych
  • 1 – 3 maja
  • 1 i 11 listopada
  • 23 – 31 grudnia

Decorus Boutique z siedzibą w Białymstoku po poinformowaniu Klienta, drogą wiadomości e-mail, może wyznaczyć dodatkowe dni, w których nie będą realizowane zamówienia.

7.     Rozpoczęcie świadczenia usługi przez firmę Decorus Boutique z siedzibą w Białymstoku następuje z chwilą zarejestrowania użytkownika, a zakończenie z chwilą wyrejestrowania. Przez rejestrację użytkownika rozumie się założenie profilu w systemie Sklepu. Użytkownik może się w każdym czasie wyrejestrować. Jeżeli Użytkownik chce usunąć swój profil powinien wysłać wiadomość e-mail na adres info@decorusboutique.com

8.     Użytkownikowi nie wolno przekazywać hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada za zamówienia złożone za pomocą jego konta przez osoby trzecie i za wszystkie wynikające z nich zobowiązania, chyba że nie ponosi winy za ujawnienie hasła.

9.     Użytkownik rejestrując się w Sklepie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy Decorus Boutique z siedzibą w Białymstoku.  

II.             Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.     Informacje na temat towarów, Sklep zamieszcza na stronie www.decorusboutique.com. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

2.     Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.decorusboutique.com

3.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z zastrzeżeniem punktu I.6 niniejszego Regulaminu. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

4.     Składając zamówienie Klient dokonuje:

-      wyboru zamawianych towarów,

-      oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy – wskazania danych do faktury (mogą to być różne adresy),

-      wyboru sposobu uregulowania płatności.

5.     Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.  

6.     Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

-      w przypadku zamówień płatnych przelewem

– z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,

-      w przypadku zamówień płatnych za pomocą internetowego systemu płatności

– po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia o pozytywnej weryfikacji transakcji od internetowego systemu płatności. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia wraz z przesyłką.

7.     Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

8.     W przypadku, gdy towar jest niedostępny lub gdy część towarów objętych zamówieniem jest niedostępna (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) Klient jest niezwłocznie informowany o powyższym przez obsługę Sklepu. Dalsze postępowanie związane z zamówieniem pracownicy Sklepu ustalają indywidualnie z Klientem.

9.     Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim przypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, na warunkach niniejszego Regulaminu.

10.  Po zakończeniu realizacji zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.  

III.           Zmiany w zamówieniach

1.     Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji).

2.     Wprowadzanie zmian w przyjętym do realizacji zamówieniu możliwe jest jedynie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem info@decorusboutique.com. 3.     Modyfikacje danych dotyczących: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.  

IV.           Ceny towarów

1.     Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, euro, funtach, dolarach amerykańskich i zawierają podatek VAT.

2.     Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.     Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest pod adresem www.decorusboutique.com/dostawy  

V.             Czas realizacji zamówienia

1.     Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.

2.     Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całej przesyłki. Termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3.     Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

4.     Zamówienia realizowane są jedynie na terytorium całej Unii Europejskiej.

5.     Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień:

-      dostawy do krajów Unii Europejskiej w terminach od 2 do 6 dni roboczych,

-      dostawy poza kraje z Unii Europejskiej

–      w celu uzyskania informacji należy każdorazowo skontaktować się z info@decorusboutique.com

6.     Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem błędnego adresu przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towarów wynikłe z powodu wystąpienia siły wyższej.

7.     Formy płatności i nadpłaty

1.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

-      przelew elektroniczny lub karta kredytowa realizowane za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych bez względu na formę dostawy/odbioru;

-      przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto ……………………………………………………bez względu na formę dostawy/odbioru.

2.     W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.      

VI.           Reklamacje (gwarancja)

1.     Jeżeli kupujący jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, to do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o sprzedaży. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli kupującym jest konsument w rozumieniu art. 221KC do umowy sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu (towaru) z umową mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2.     Reklamacji podlegają wady i braki powstałe z winy producenta w produktach używanych zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi w oryginalnym opakowaniu.

3.     Reklamację należy złożyć pisemnie, listem poleconym, w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki oraz na adres adres info@decorusboutique.com drogą elektroniczną.

4.     Reklamacje należy składać pisemnie na adres: ul. Legionowa 9/1 lok. 123, 15-281 Białystok Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

5.     W zgłoszeniu reklamacji należy dokładnie opisać wadę i brak produktu, względnie jego niezgodność z umową. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamację.

6.     Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

7.     Po uznaniu reklamacji Sklep prześle Klientowi pełnowartościowy towar lub inny produkt z oferty. W przypadku niemożliwości dokonania tych czynności Sklep zwróci pieniądze.

8. Koszty, związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi klient

9. Zawracany towar powinien być wysyłany w tym samym oryginalnym opakowaniu. Jeżeli zostanie zwrócony brudny, połamany , porysowany bądź w inny sposób uszkodzony reklamacja nie zostanie uwzględniona.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy (Zwroty)  

1.     Jeżeli kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, to na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 2-4 tejże ustawy.

2.     Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania product. Kupujący nie musi podawać przyczyn odstąpienia.

3.     Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od daty otrzymania produktu, które należy przesłać na adres siedziby firmy ul. Legionowa 9/1 lok.123 w Bialymstoku (15-281) listem poleconym, bądź droga mailową na adres info@decorusboutique.com . Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem – liczy się data stempla pocztowego.

- wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4.     W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia kupującego oraz Sklepu podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym.

5.      Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu.

6.      Zwrot odbywa się na koszt Klienta (tzw. koszt wysyłki zwrotnej, kiedy Klient odsyła zakupiony towar do sprzedawcy). Zwracany towar nie może być używany, ani w żaden sposób zniszczony.

7.       Pieniądze (tj. cena za sam produkt oraz koszt wysyłki towaru do Klienta) zostaną zwrócone niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

-        Sprzedawca (tj. Sklep) nie musi zwracać żadnych dodatkowych kosztów powstałych w wyniku tego, że Klient „wyraźnie wskazał inny sposób dostawy niż najtańsza dostawa standardowa”. Oznacza to, że Sklep nie musi zwracać dopłat za dostawę ekspresową.  

IX. Dane osobowe

1.     Składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Decorus Boutique z siedzibą w Białymstoku oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.     Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.     Dane osobowe są przetwarzane przez Decorus Boutique z siedzibą w Białymstoku Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu – w przypadku osób fizycznych, oraz dane podmiotów gospodarczych przetwarzane będą:

-      w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia,

-      jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną informacji handlowych przez Sklep Zdrowa Żywność.

4.     Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonywać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim.

5.     Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.  

X. Postanowienia końcowe

1.     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką Faktury VAT lub paragon.

2.     Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.

4.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017 i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel